Politika privatnosti

Who we are

Our website address is: https://jobhub.rs.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti 1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 08. februar 2021. godine 2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici Jobhub.rs (u daljem tekstu: Servis) o svim bitnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika. Servis se za korisnike koji traže posao (u daljem tekstu: Kandidati) nalazi na Internet adresi Jobhub.rs, i na Android aplikaciji JObhub Srbija Servis za poslodavce koji zele da zaposle radnika/e (u daljem tekstu: Poslodavci) se nalazi na Jobhub.rs U skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL. Podatak o ličnosti podrazumeva da je to svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Pitanja, ahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@jobhub.rs. 3. IZMENE I dopune Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (15. avgust 2019. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti. 4. O NAMA Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža SL NET SOLUTION DOO NOVI SAD, Braće Dronjak 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, matični broj: 2194976, PIB: 111111 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju „mi“ i „naši“ upućuje na Kompaniju. Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci. U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (npr. poslodavac koji obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zaposlenja je odredio svrhu obrade i podatke obrađuje u svojstvu rukovaoca). Sa druge strane, obrađivač je subjekat koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca (npr. Kompanija kao prenosilac oglasnih poruka u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu svrhe konkurisanja podatke kandidata obrađuje u svojstvu obrađivača). Molimo vas da se pre upoznavanja sa Obaveštenjem, obavezno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja. 5 PRAVNI OSNOV OBRADE Za određene svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka(saglasnosti) za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez potrebnog objasnjenja i obrazloženja možete povući, što za rezultat ima prestanak dalje obrade. U određenim situacijama je pravni osnov za obradu ličnih podataka ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje Servisa Kompanije. Takođe, u određenim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba. Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon trazi. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome. 6. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO Određeni(pretezan) deo naše obrade ličnih podataka se javlja u procesu zapošljavanja. Podaci koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail, broj telefona, zanimanje, obrazovanje, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama i td. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke. Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom. Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga. Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Na primer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC ličnim podacima jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ ličnih podataka. Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove lične podatke obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima. Obrađujemo lične podatke da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi unapredili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u tekstu koji sledi. A) Kreiranje naloga za kandidate: Kako bi kreirao vaš nalog, Servis za kandidate koristi podatke unete prilikom registracije dok korisnik ne deaktivira nalog sa sajta. Podaci koji se koriste su email, šifra, (ime i prezime), korisnicko ime, broj telefona. Osnov obrade je ugovor, tj. prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja Servisa stupate u ugovorni odnos sa nama. Prilikomregistracije putem društvenih mreža Facebook, Google i Linkedin se koristi email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima. B) Obaveštenja za nove poslove: Registrovani email može da se koristi za slanje obaveštenja o novim oglasima ukoliko ulogovani korisnik koristi funkcionalosti Servisa za kandidate. To podrazumeva da se prijavi na listu obaveštenja o novim oglasima i odabere zeljene kriterijume po kojima želi da prima obaveštenja. C) Konkurisanje na oglas za posao: C.1) Konkurisanjem na određeni oglas Kandidat, obezbeđuje određene lične podatke Poslodavcu za svrhu i period selekcije za oglas na koji konkuriše. Osnov obrade je ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu kod Poslodavca. Poslodavac u svojstvu rukovaoca koristi Servis Kompanije kao obrađivača. Lični podaci Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja za navedenu poziciju i period trajanja procesa selekcije za dati oglas koji ne traje duže 6 meseci. Konkurisanje može da sadrži i sve što je kandidat stavio u svoju radnu biografiju, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. To su uglavnom sledeći podaci: kontakt podaci, mesto stanovanja, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, veštine, stečene diplome, kursevi. Servis smatra da navedeni podaci nisu osetljivi, ali jesu poverljivi lični podatak. Kandidatima snažno sugerišemo da nigde ne ostavljaju svoje osetljive podatke prilikom konkurisanja. Ipak, ukoliko kandidat samostalno prilikom konkurisanja ostavi neki osetljivi podatak u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), to Servis ne može da onemogući i kontroliše. Ukoliko se desi da Kandidat pošalje Poslodavcu ovakvu vrstu podatka, poslodavac je odgovoran za dalje postupanje sa istima. C.2) Pristanak za Poslodavca za period duži od procesa selekcije za oglas – Kandidat prilikom prijave za posao ima opciju da Poslodavcu dozvoli obradu ličnih podataka na period duži od procesa selekcije za oglas na koji se prijavljuje. Osnov obrade je pristanak Kandidata. Kandidat dozvoljava ovu obradu ukoliko želi da ostavi mogućnost Poslodavcu da mu pošalje obaveštenja ili da ga kontaktira za slične oglase za posao u njegovoj kompaniji. Ako Kandidat ne pruži ovaj pristanak Poslodavcu na čiji oglas konkuriše, podaci Kandidata se uklanjaju iz naloga Poslodavca nakon maksimum 6 meseci. C.3) Prijava na oglas direktnim pozivom Poslodavca: Servis u određenim situacijama nudi Poslodavcima opciju konkurisanja putem direktnog telefonskog poziva. U ovom slučaju Servis može da koristi maskirane posredničke (proxy) telefone koji preusmeravaju poziv Kandidata na Poslodavca. Prosleđivanje poziva kroz posrednički broj se radi kako bi se zaštitio Poslodavac, kao i da bi se osigurao kvalitet usluge oglašavanja, time što će Servis ispratiti ukupan broj poziva (prijava) upućen Poslodavcu. U slučaju prosleđivanja poziva podatak o broju telefona, da li je poziv uspostavljen i dužina njegovog trajanja, može da se prosledi eksternom obrađivaču čiju uslugu prosleđivanja poziva i maskiranja brojeva telefona Poslodavca koristi Servis. Ovaj sistem ne snima konverzacije. Pogledajte više u listi obrađivača koju koristi Servis. C.4) Ukoliko se apliciranje vrši preko sajta Poslodavca: Servis za kandidate preusmerava Kandidata na link za konkurisanje dostavljen od strane Poslodavca i od tog momenta Servis nije uključen u dalju obradu ličnih podataka Kandidata. Sve informacije koje se dostave na link Poslodavca se dostavljaju isključivo Poslodavcu, a ne Servisu. Servis u ovom slučaju ne čuva prijavu u nalogu Poslodavca, već to Poslodavac u svojstvu rukovaoca radi na svom sajtu. D) Olakšano pronalaženje posla: Opciona usluga Servisa za kandidate omogućava Kandidatima olakšano pronalaženje posla uz funkcionalnosti vezane za kreiranje radne biografije i propratnog pisma koja kasnije mogu da se koriste zarad lakšeg konkurisanja. Takođe, Servis za kandidate omogućava i personalizovani prikaz ponuda za posao, kao i mogućnost da slanja personalizovanih ponuda za posao ukoliko Servis identifikuje da je ista u skladu sa željama i dostavljenim informacijama Kandidata. Povezivanje kandidata sa ciljanim ponudama za posao omogućava Kandidatu da dobija obaveštenja za oglase za posao za koje Servis smatra da odgovaraju Kandidatovom opisu, koji se determiniše na osnovu sadržaja radne biografije, ponašanja na Servisu ili informacija korisnika o radnom iskustvu pruženih prilikom odgovora na pitanja koja Servis plasira kandidatu koji je pružio pristanak. Osnov obrade je pristanak Kandidata. E) Kada korisnik kontaktira korisničku podršku servisa: Korisnik ima nekoliko kontakt formi na sajtu (npr „kontaktiraj nas“) sa kojom stupa u kontakt sa zaposlenima Servisa kako bi prijavio problem ili ostavio sugestiju na rad Servisa. Sa ovim kontaktom, korisnik nam ostavlja email i ime i prezime kako bi zaposleni u korisničkoj podrsci Servisa mogli da mu odgovore na upit. F) Kada korisnik komentariše blog postove, savete ili vesti: Ulogovani Kandidat ima mogućnost ostavljanja komentara na tekstove bloga za kandidate, kao i savete ili vesti u okviru sekcije Dok tražite posao. U ovom slučaju, iznad ostavljenog komentara povući će se registrovano ime i prezime osobe iznad komentara. Ukoliko korisniku neko odgovori na ovaj komentar, korisnik se obaveštava putem mejla. 7. NAŠ LEGITIMNI INTERES Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo: dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom; održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe; bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti; zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima; testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće. Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom za posao zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili prijavom za posao ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu office@jobhub.rs. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku. 8. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA U cilju sigurnosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti. Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere. 9. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom. Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite. 10. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO 1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja). 2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao potpunu ili delimicnu obustavu obrade. Ukoliko vase lične podatke mi obrađujemo kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka. 3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune. 4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu koji je u konkretnom slučaju rukovalac obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni. VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog. 5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem. 6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama. 7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. 8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs. 9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@jobhub.rs Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti. Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog. 11. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA – PRIMAOCI U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju: Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici ali samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade. Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu. Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci. Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze. Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život. Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Više o obrađivačima možete pročitati na linku. U situacijama kada oglašavanje vrše Agencije za zapošljavanje ili povezana pravna lica Poslodavaca, deljenje podataka Kandidata drugim pravnim licima od strane Poslodavca je u potpunoj nadležnosti Poslodavca ili Agencije koja se oglašava. 12. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu office@jobhub.rs POLISA VEB SAJTA Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane). Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole. Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka.

Image